Domino

ANUNȚ PUBLIC

Primăria municipiului Sighișoara

Astăzi, 07.04.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind  organizarea și efectuarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 217/28.12.2017 ”

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  1. Expunere de motive;
  2. Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  3. Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

  1. pe portalul Municipiului Sighișoara:
  2. https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA
  3. la sediul instituției - avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  4. proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 18.04.2023 (inclusiv), prin:

  1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

 Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

       Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria

                     

                                                                                 Data publicări pe site: 07.04.2023