Domino

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria municipiului Sighișoara

Astăzi, 04.07.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre privind desfășurarea festivalului ,,ProEtnica” 2023 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole din incita Școlii de Muzică, a Sălii Festive și a Sălii Mici a primăriei și a terenului aparținând domeniului public din cetatea Medievală (Piața Cetății, Piața Muzeului și strada Bastionului) pentru desfășurarea evenimentului intercultural

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17.07.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind ...................... ”. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103,

e-mail: contact@primaria-sighisoara.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

       Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria

 

                                                                                                                                                                                                                           Data publicări pe site: 04.07.2023