SOBIS

 

ANUNȚ PUBLIC

privind Proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara

 

            Astăzi, 26.11.2021, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ”Târgul de Crăciun 2021”, organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în perioada 17 decembrie 2021 – 02 ianuarie 2022.

           Documentața aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:

  • Pe portalul Municipiului Sighișoara :

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

  • La avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se poate depune până la data de 06.12.2021, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. La Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  2. Prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. Ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. Prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A sau poate fi ridicat de la sediul instituției: str. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și Legea  nr. 55 /15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, R, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  actele  normative enumerate mai sus.

 

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria

                                                      

 

 

 

 

Data publicării pe site: 26.11.2021