Domino

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria municipiului Sighișoara

Astăzi, 04.07.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosință sau închiriere pentru Sala de Sport ,,Radu Voinași baza sportivă din ,,cartierul Târnava II”, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighișoara”

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17.07.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind ...................... ”. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103,

e-mail: contact@primaria-sighisoara.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

       Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria

                 

                                                                                                                                                                                                                        Data publicări pe site: 04.07.2023