Domino

                                                                                                                       Nr. 8.190/III/2/28.02.2023

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

             Astăzi, 28.02.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

” Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor specifice serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în Municipiul Sighișoara, delegat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 166/30.08.2018”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

 • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • Hotarârea nr...;
 • Raportul de specialitate;
 • Anexe.

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara:

           https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

 • la sediul instituției - avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 13.03.2023 (inclusiv), prin:

 1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

 1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
 2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
 3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ........................... ”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria