SOBIS

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Sighișoara pe anul 2021

ANUNȚ PUBLIC

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28 aprilie 2021, ora 12.00, Consiliul Local Sighișoara se va întruni în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba Bugetul Local pentru anul 2021.

            Proiectul supus dezbaterii se publică în data de 05.04.2021, pe pagina de internet www.primariasighisoara.ro și pe panoul de afișaj de la sediul Municipiului Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7.

            În conformitate cu prevederile art. 39 (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget local pentru anul 2021, în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv 20 aprilie 2021, la Registratura instituției, prin fax la numărul 0265/771264 sau prin e-mail la adresa primaria@sighisoara.org.ro .

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și HG nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei cu COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la Bugetul Local pentru anul 2021, până la data de 15 aprilie 2021.