prim_sighisoara

Programul MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILEI MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA 1-2 mai 2009

Vineri, 01 mai 2009 - SALA DE MUZICĂ A CASEI DE CULTURĂ
Ora 09.00-13.00 Sesiune de comunicări ştiinţifice
Deschiderea oficială a lucrărilor.Cuvând de deschidere. Primarul Municipiului Sighişoara, ing. Ioan Dorin Dăneşan
Comunicări în plen:
Moderatori : Gheorghe Gavrilă; Nicolae Teşculă
1.acad. Serban Papacostea – Institutul de Istorie „ Nicolae Iorga” Bucureşti
          - titlu rezervat-
2.prof.univ. dr. Virgil Ionel Ciocâltan – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
        Semnificaţiile istorice ale unui toponim –Sighişoara
3.Gabriel Grozav – Inspector Şcolar Istorie- IŞJ Mureş
Fenomenul de Întemeiere între tradiţie şi modernism
4.lector. univ. dr. Constantin Ardeleanu – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
       - titlu rezervat-
5.dr. Gheorghe Baltag – cercetător ştiinţific- Muzeul de Istorie Sighisoara
O piatră de hotar din secolul al XIX-lea cu inscripţii runice din secolul XII.
6.Ioan Fedor Pascu- consilier principal, compartiment patrimoniu UNESCO – Municipiul Sighişoara
Turnul Cizmarilor-arheologie şi istorie
7.Mircea Radu Iacob-muzeograf- Muzeul de Istorie Sighişoara
Sighişoara şi familia Melas
8.Adriana Antihi- cercetător ştiinţific   – Muzeul de Istorie Sighişoara
Breasla turnătorilor de clopote din Sighişoara. Studiu de caz: Clopotele orologiului din Turnul cu Ceas
9.Niculina Ciotloş- conservator-Muzeul de Istorie Sighişoara
Ritm de muncă şi instrumentar agricol în Transilvania de sud-est în secolul XVIII şi începutul secolului al XIX-lea
10.Gheorghe Gavrilă- profesor-Colegiul Naţional „ Mircea Eliade” Sighişoara
         Refugiaţi sighişoreni la 1848-1849 în Ţara Românească
11.Dumitru Botoş- profesor- Colegiul Naţional „ Alexandru Papiu Ilarian” Tg. Mureş
Oraşul Ungheni în memorialistica fraţiilor Vasile şi Isaia Moldovan şi a lui Ioan
Oros –Rusu
12.Gheorghe Drăgan – director – Gimnaziul de Stat „ Octavian Goga” Sighişoara
Aspecte din activitatea lui Zaharia Boiu senior
13.Nicolae Teşculă-director – Muzeul de Istorie Sighişoara
Loisir şi societate. Începuturile turismului la Sighişoara
14.Lucia Ţarălungă –director- Biblioteca municipală „ Zaharia Boiu” Sighişoara
Horia Teculescu şi personalităţiile culturii interbelice
15.Simion Gheorghiu- cercetător ştiinţific -Institututul de Istorie „ Nicolae Iorga” Bucureşti
Basarabia: repere istorice
16.Adonis Mihai- muzeograf – Muzeul de Istorie Sighişoara
Se poate vorbi de o românizare la Sighişoara în perioada interbelică?
17.Claudiu Pop- profesor -Liceul teoretic Josef Haltrich Sighişoara
Deportarea saşilor din judeţul Târnava Mare în URSS
18.Ion Sarbu- profesor- Grup Şcolar de Industrie Uşoara Sighişoara
Depopularea Jacului Românesc în perioada comunistă
Ora 13.00-13.30 Concurs de istorie locală
Ora 13.30 Vernisajul Expoziţiei de fotografie „Sighişoara de-a lungul timpului”
TURNUL FIERARILOR
Ora 14.00 Vernisajul Expoziţiei de pictură „Salonul de Primăvară dedicat Zilei Municipiului Sighişoara”– Asociaţia „Alma Mater Castrum Sex”
CATEDRALA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
Concerte de muzică corală religioasă
Ora 16.00 Corul „Vox Animi”
Ora 16.30 Corul „Armonia”
Ora 17.00 Corul „Nicolae Bogdan”
Ora 17.30 Corul Bisericesc „Bunavestire”
PIAŢA SIGMA
Ora 17.00 Cuvând de deschidere. Primarul Municipiului Sighişoara, ing. Ioan Dorin Dăneşan
Ora 17.10 Recital Fanfara Sighişoara şi Trupa de majorete 
Ora 17. 20 Trupa de dans modern Kids
Ora 17.30 Recital de muzică folk Maria Boian
Ora 17.35 Recital de muzică folk Darius Durutya
Ora 17.40 Trupa de dans modern Step Up
Ora 18.00 Recital de muzică pop-rock Trupa Federal
Ora 18.10 Ansamblul „Ţara Cântecelor Mele” Daneş-Seleuş
Ora 18.30 Nicolae Poşta
Ora 18.40 Recital de muzică populară Larisa Lup
Ora 19.00 Asul de Treflă – Dansuri ţigăneşti
Ora 19.20 Recital de muzică populară Mihaela Gligor
Ora 19.40 Ansamblul Facultaţii de Muzică Tîrgu Mureş
Ora 20.00 Grup folcloric „Doina” Albeşti
Ora 20.15 Ansamblul „Cetatea” Sighişoara
Ora 21.00 Ansamblul Mureşul – secţia maghiară
Ora 21:20 Ansamblul Mureşul – secţia română
Ora 21.40 Vasi Cărăbuţ
Ora 22.00 Premierea Concursului de istorie locală
Ora 22.15 Daggu ft Kleo
SÂMBĂTĂ, 02 mai 2008 - TURNUL FIERARILOR
Ora 10.00-18.00 Expoziţia de pictură „Salonul de Primăvară dedicat Zilei Municipiului Sighişoara”– Asociaţia „Alma Mater Castrum Sex”
PIAŢA SIGMA - CONCERTE
Ora 19.00 Sinkord
20.30 Datina
21.30 Anna Lesko
22.30 Proconsul
Ora 24.00 Foc de artificii
*Notă: Organizatorul îşi rezervă dreptul a de face modificări în program.