SOBIS

ANUNȚ PUBLIC

Privind  proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara în ședința din luna aprilie 2021

 

            Astăzi, 09.04.2021, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

          ”Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022”.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

  • la avizierul instituției, P-ța. Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara..

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 20.04.2021, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, www.primariasighisoara.ro/Transparență decizională/Legea 52/2003/Formulare sau poate fi ridicat de la sediul instituției: P-ța. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

            Materialele transmise vor purta mențiunea:

Propuneri privind consultarea publică referitoare la proiectul de act normativ - ”Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022”.

Propunerile transmise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și HG nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă

pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei cu COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la ”Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022”.

             Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.