prim_sighisoara

Municipiul Sighișoara își propune preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș a Clubului Copiilor Sighișoara și a Clubului Sportiv Școlar Sighișoara

Municipiul Sighișoara își propune preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș a Clubului Copiilor Sighișoara și a Clubului Sportiv Școlar Sighișoara

prim_sighisoara

Municipiul Sighișoara își propune preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș a Clubului Copiilor Sighișoara și a Clubului Sportiv Școlar Sighișoara

 

            În ședința ordinară de joi, 30.07.2020, Primarul Municipiului Sighișoara, prof. Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean a supus dezbaterii Consiliului Local Sighișoara, propunerea de preluare în subordinea administrativă a Municipiului Sighișoara, a Clubului Copiilor Sighișoara și a Clubului Sportiv Școlar Sighișoara. Majoritatea consilierilor locali s-au abținut în privința acestei propuneri, singurii aleși locali care și-au exprimat voința și opțiunea în sensul preluării celor două unități de învățâmânt fiind cei aparținând grupului consilierilor locali ai Partidului Social Democrat-Sighișoara.

            În contextul procesului de descentralizare administrativă, Municipiul Sighișoara își propune preluarea  în subordine, de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș - Ministerul Educației și Cercetării, a Clubului Copiilor Sighișoara, ca structură cu personalitate juridică proprie și a Clubului Sportiv Școlar Sighișoara, ca structură arondată unei unități de învățământ de pe raza municipiului. Cele două entități vor avea același statut ca toate celelalte unități de învățâmânt preuniversitar, subordonate administrativ autorităților publice locale și metodologic de inspectoratele școlare județene.

            Finanțarea cheltuielilor privind Clubul Sportiv Școlar Sighișoara și Clubului Copiilor Sighișoara se va asigura din bugetul local al municipiului Sighișoara, iar terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea cele două unități de învățământ, vor face parte din domeniul public al municipiului Sighișoara, celelalte componente ale bazei materiale râmânând de drept proprietatea acestora.

            Oportunitatea preluării celor două unități rezidă în sprijinirea și finanțarea legală și transparentă a activității extrașcolare desfășurate de elevii sighișoreni, care, suținuți de profesorii, antrenorii și părinții lor, au realizat, de-a lungul timpului, performanțe notabile pentru municipiul nostru, aceștia fiind veritabili ambasadori ai artei, culturii și sportului sighișorean, atât la nivel național cât și la nivel european și internațional, sens în care urmează a fi promovat un proiect de hotărâre cu acest obiect, proiect care va fi supus și consultării publice.

            Un alt avantaj al preluării în subordine a celor două structuri constă în faptul că municipalitatea va avea posibilitatea să confere și altă utilitate publică anumitor terenuri sau clădiri, precum ar fi, spre exemplu, curtea Clubului Copiilor care ar putea fi transformată în loc de joacă, de promenadă și de agrement, la care să aibă acces toți sighișorenii.

            În măsura în care opțiunea și voința sighisorenilor concordă cu obiectivele și demersurile întreprinse de executiv, ne exprimăm încrederea că și autoritatea decizională de la nivel local, Consiliul Local Sighișoara, va  reacționa pozitiv, aprobând preluarea celor două unități în care activează profesorii, antrenorii, elevii și sportivii sighișoreni care trebuie să fie sprijiniti de autoritățile locale sighișorene, existând, actualmente, bază legală în acest sens.