Domino

Lansare a proiectului ,,Simplificare administrativă extinsă şi Planificare strategică integrată pentru cetăţenii municipiului Sighişoara’’

 Lansare a proiectului ,,Simplificare administrativă extinsă şi Planificare strategică integrată pentru cetăţenii municipiului Sighişoara’’

Astăzi, 21 decembrie a.c.,  a avut loc conferința de lansare a proiectului ,,Simplificare administrativă extinsă şi Planificare strategică integrată pentru cetăţenii municipiului Sighişoara’’

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operațiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.759.380,70 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 08.05.2020 - 08.11.2021

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacităţii administrative a Municipiului Sighişoara prin fundamentarea procesului decizional, planificării strategice şi implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative în beneficiul cetăţenilor.

 Prin proiectul propus, Municipiul Sighișoara dorește realizarea unor investiții integrate și complementare în ceea ce privește creșterea capacitații administrative a instituției, atât prin planificare strategică și bugetară, cât și simplificarea procedurilor administrative prin digitalizarea unor servicii publice furnizate către cetățeni în baza competențelor partajate ale instituției – măsuri al căror beneficiar final va fi cetățeanul.

De asemenea, în urma implementării activitaților propuse prin proiect, Municipiul Sighișoara iși dorește să devină o administrație publică cu bune practici în ceea ce privește guvernarea electronică.

Principalele beneficii aduse în urma implementării proiectului, atât la nivelul cetățeanului, cât și la nivelul autorității publice locale sunt: o bună planificare stategică – bază a viitoarelor investiții în domeniile prioritare: a sănătăţii, a asistenţei sociale, a infrastructurii (mediu şi transport), a mediului,a capitalului uman, a sectoarelor economice și administrative, etc. pentru perioada 2021-2027, simplificarea administrativă și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin eliminarea sau simplificarea procedurilor birocratice, îmbunătățirea accesului la informații (inclusiv la nivel intra- și interinstituțional), reducerea consumului de resurse și, implicit a cheltuielilor publice, creșterea productivității instituției pe termen mediu și lung, îmbunătățirea performanței digitale și implementarea principiului bunei guvernări la nivel local.