Domino

Învăţământ

Invatamant

Cel mai vechi document care atesta existenta unei scoli in Sighisoara dateaza din anul 1522, cand Sfatul orasului regal Sighisoara doneaza directorului scolii o haina in valoare de 4 florini pentru ca sa dovedeasca straduinta in munca cu tineretul scolar (Bacalaureao Rectorii scolae causa unis vestis, ut haberet diligensium cum juvenibus).

Limba de predare era latina, iar scoala purta numele de Schola maioris (Scoala superioara) si functiona in cladirea veche a manastirii dominicanilor in stanga scarilor acoperite si, desigur, fusese infiintata cu mult inainte de catre calugarii domonicani si preluata, dupa Reforma, de catre Sfatul orasului. Cladirea ridicata in 1619, prin stradania primarului Martin Eisemburger, are la baza un turn de aparare provenit de la o mai veche fortificatie. In anul 1790 incepe construirea cladirii actualului liceu din deal initial compusa numai din parter si primul etaj; la etaj se pastreaza inscriptia Patriae filiis virtuti palladique sese voventibus sacrum (Fiilor patriei care se dedica virtutii si intelepciunii sa le fie lacas sacru); edificiul a fost renovat in forma actuala in anul 1901.  Limba romana se introduce ca obiect de invatamant in anul 1867, prin hotararea consiliului profesoral. Primul absolvent al acestui liceu este Zaharia Boiu. Intre altii ,cativa ani, a fost aici elev si Ilarie Chendi.

In Sighisoara functioneaza 26 unitati scolare.  Învăţământul particular sighişorean este reprezentat de trei unităţi de învăţământ preşcolar cu predare exclusiv în limba germană: Grădiniţa ,,Pinocchio”, acreditată prin Ordinul MECT nr. 4754/2010, Grădiniţa Sonnenschein, autorizată în baza Ordinului MECT nr. 4725/01.10.2014 şi Grădiniţa Sophie’s Kindergarten, autorizată în baza Ordinului MECT nr. 5840/28.11.2016 şi de o instituție de învăţământ preuniversitar, Şcoala postliceală sanitară „Eugen Nicoară” autorizată în baza Ordinului MECT 6247/07.11.2011.

Pe linia tradiţiei multiculturalismului, Sighişoara oferă posibilitatea instruirii şi educării copiilor în limba germană şi maghiară de la grădiniţă până la clasa a XII-a. Astfel, în afară de grădinițele particulare cu predare în limba germană, în Sighişoara mai există trei grădiniţe de stat care au grupe cu predare în limba germană: Grădiniţa cu program normal nr. 2, Grădiniţa cu program normal nr. 3 și Grădiniţa cu program normal nr. 6. De asemenea, există  4 grădiniţe de stat cu grupe cu predare în limba maghiară: Grădiniţa cu program normal nr. 1, Grădiniţa cu program normal nr. 2, Grădiniţa cu program normal nr. 6 şi Grădiniţa cu program normal nr. 8.

Predarea în limba minorităţilor este asigurată atât în învăţământul primar şi gimnazial, cât şi în cel liceal. Astfel, două şcoli gimnaziale şi un liceu au clase cu predare în limba maghiară: Şcoala Gimnazială Aurel Mosora şi Şcoala Gimnazială Zaharia Boiu, respectiv Colegiul Naţional Mircea Eliade. Liceul Teoretic Joseph Haltrich, cea mai veche unitate de învăţământ din Sighişoara, cu puternice influenţe în viaţa culturală a localităţii, are și o secţie cu predare în limba germană, de la clasa zero la clasa a XII-a.

Continuarea studiilor este asigurată de învăţământul liceal, împărțit pe profilele real și filologie sau pe specialităţi. În cadrul liceelor teoretice funcţionează clase cu predare în limbile maghiară şi germană. Se remarcă faptul că Liceul Tehnologic Nr. 1 şi-a diversificat oferta, înfiinţând profile în acord cu noua orientare economică a municipiului: turism, contabilitate, chimie alimentară, dar menţin în oferta lor şi profilele clasice - ceramică, confecţii, electrotehnică - ce asigură calificările necesare industriei locale.

Învăţământul vocaţional este asigurat de Şcoala de Muzică cu clasele I-VIII, în care se studiază pianul, vioara, violoncelul, percuţia, precum şi de clasele cu profil sportiv din cadrul a două şcoli gimnaziale și în cadrul Clubului Sportiv.

Clubul Copiilor Sighișoara, structură a Palatului Copiilor Mureș, este o unitate de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, în afara cursurilor şcolare. Activitatea este organizată pe cercuri, pe grupe de începători, avansaţi şi performanţă, având ca scop aprofundarea şi completarea cunoştinţelor din şcoală, dezvoltarea aptitudinilor, potrivit vocaţiei şi opţiunilor elevilor. În cadrul Clubului Copiilor Sighişoara se desfăşoară activităţi cu conţinut tehnico – aplicativ, ştiințific şi cultural-artistic. Clubul Copiilor Sighişoara funcţionează în prezent cu 7 cercuri: Cercul de dans modern, Cercul de teatru medieval, Cercul „Cultura şi civilizaţia engleză”, Cercul „Atelierul fanteziei”, Cercul de informatică, Cercul de carting şi Cercul de protecţia mediului şi ecologie.