Domino

Informații pentru comercianți

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 89/25.06.2024 a fost aprobată organizarea de către Municipiul Sighișoara a Festivalului „Sighișoara Medievală”, ediția a XXIX-a, în perioada 26-28 iulie 2024, iar perimetrul de desfășurare este: Cetatea Medievală, Piața Octavian Goga, str. Morii și str. Octavian Goga.

Extras din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a festivalului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 89/25.06.2024:

I.REGULI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR 

  În Cetatea Medievală:

- se vor comercializa exclusiv produse de artizanat specifice epocii medievale (ceramică, pielărie, obiecte de îmbrăcăminte, podoabe, picturi, obiecte decorative);

- pe domeniul public nu se vor comercializa băuturi alcoolice de niciun fel;

- se interzice instalarea de grătare, instalații de preparat produse alimentare cu foc deschis;

- nu se vor comercializa semințe, vată de zahăr, porumb fiert, mere glazurate.

Activitatea de comerț se va desfășura în următoarele zone din perimetrul de desfășurare a festivalului:

 • Alimentație publică: Piața Muzeului (zona cuprinsă între Biserica Mănăstirii și clădirea primăriei);
 • Artizanat:: str. Școlii, Piața Muzeului (zona cuprinsă între  Biserica Mănăstirii și clădirea primăriei);

 În Orașul de Jos:

- băuturile se vor servi în recipiente din plastic;

- pe domeniul public și privat, indiferent de natura proprietății, nu se desfășoară activități din categoria parcurilor de distracție.

Activitatea de comerț se va desfășura în următoarele zone din perimetrul de desfășurare a festivalului:

 • Alimentație publică: Piața Octavian Goga, str. Octavian Goga;
 • Artizanat, produse industriale: str. Octavian Goga;

Municipiul Sighișoara pune la dispoziția comercianților:

 • suprafața de teren, în baza contractului de închiriere;
 • servicii: iluminatul general al zonelor de festival pe durata desfășurării acestuia, sursa de electricitate, curățenia culoarelor de circulație și a grupurilor sanitare.

Standurile comercianților vor fi în stil medieval (corturi, tarabe și standuri decorate medieval). Cei care nu dețin sau nu se încadrează în acest stil medieval vor putea să închirieze aceste standuri.

Nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brățări luminoase, bijuterii și altele din aceeași categorie, realizate din materiale nespecifice perioadei (material plastic).

Sunt interzise jocurile de noroc.

TAXE  PENTRU  ÎNCHIRIEREA TERENULUI  PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE

Pentru desfășurarea activităților comerciale în perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2024 se stabilesc următoarele taxe pentru închirierea terenului în vederea comerțului ambulant:

  În Cetatea Medievală:

 • Produse alimentare (produse de patiserie și zaharoase, fructe proaspete sau conservate) - 120 lei/mp./zi;
 • Înghețată - 80 lei/mp./zi;
 • Băuturi răcoritoare - 90 lei/mp./zi;
 • Produse de artizanat, artă - 80 lei/mp./zi;
 • Activități recreative:
  • pictură și desene pe față, portrete, caricaturi - 60 lei/mp./zi;
  • închirieri costumații medievale  - 50 lei/mp./zi.

  În Orașul de Jos:

 • Alimentație publică cu băuturi alcoolice (max. 2 dozatoare) - 150 lei/mp./zi;
 • Taxă dozator, începând cu al treilea aparat - 130 lei/dozator/zi;
 • Alimentație publică fără băuturi alcoolice - 130 lei/mp./zi;
 • Produse alimentare:
  • kurtos kalacs, gogoși, langoși, clătite, turtă dulce - 75 lei/mp./zi;
  • înghețată, fulgi de gheață - 60 lei/mp./zi;
  • vată de zahăr, popcorn, porumb fiert, mere glazurate – 60 lei/mp./zi;
 • Băuturi răcoritoare - 70 lei/mp./zi;
 • Produse de artizanat, artă, produse lucrate manual - 60 lei/mp./zi;
 • Produse nealimentare specifice stilului medieval - 80 lei/mp./zi;
 • Terase - 8 lei/mp./zi;
 • Activități recreative:
  • proiecții de filme - 50 lei/mp./zi;
  • închirieri costumații medievale  - 50 lei/mp./zi.
  • clovni (dacă desfășoară și activitate de comerț) - 50 lei/zi;

Artiștii plastici sighișoreni, elevii și studenții (cu carnetul de elev/student vizat la zi) sunt scutiți de la plata taxelor de închiriere/autorizare.

Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor, de către personalul specializat și anume desemnat din cadrul Municipiului Sighișoara, anterior semnarea de către părți a contractului de închiriere, anexă la prezentul regulament.

 TAXE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

Pentru desfășurarea activităților comerciale pe perioada Festivalului ”Sighișoara Medievală” 2024 se vor emite autorizații de funcționare în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86/28.11.2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara.

Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

 • 245 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp. inclusiv;
 • 300 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp. –  până la 600 mp., inclusiv;
 • 450 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp. – până la 800 mp., inclusiv;
 • 600 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp. – până la 1000 mp., inclusiv;
 • 1000 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă: autorizaţie de Persoană Fizică Autorizată (P.F.A), Inteprindere Familială (Î.F.), Inteprindere Individuală (Î.I), certificat de înmatriculare al societății comerciale (S.R.L./S.A.), după caz și cod fiscal.

Autorizaţia de funcţionare pe perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2024 se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren.

Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract, în condiţiile stabilite la încheierea acestuia.

În perioada 26 - 28 iulie 2024, în perimetrul de desfășurare a festivalului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 09.00 și 23.00.

B.1. Acte necesare în vederea autorizării:

 1. Statutul/Actul Constitutiv, doar în cazul societăților comerciale;
 2. Certificatul de înmatriculare  eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;
 3. Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;
 4. După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.
 5. Copie carte de identitate, pentru administratorul agentului economic autorizat.

Toţi comercianţii vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea contractului, conform prezentului regulament şi care vor figura pe lista de produse anexă la autorizație.

Autorizaţia de funcţionare pe perioada evenimentului este valabilă doar pe lotul atribuit de Municipiul Sighișoara şi va fi în mod obligatoriu afişată, împreună cu lista de produse permise spre comercializare, la loc vizibil pe fiecare tarabă ori la locul de vânzare.

     B.2.  Montarea/demontarea standurilor și programul de aprovizionare al agenților economici

Montarea și/sau amenajarea standurilor se va face începând cu data de 25.07.2024, ora 12.00 și doar după achitarea taxei de închiriere a terenului.

Demontarea standurilor/eliberarea suprafeței de teren închiriată se va face doar după închiderea oficială a festivalului – până în data de 29.07.2024 ora 12.00.

Programul de funcționare al standurilor este între orele 09.00 – 23.00.

Programul artistic este între orele 10.00 – 22.00.

În timpul programului artistic al festivalului comercianţilor le este interzis să difuzeze muzică, de asemenea, în timpul pauzelor tehnice se va difuza doar muzică instrumentală, medievală, cu un volum sonor astfel încât să fie evitată poluarea fonică.

Echipele de pază și ordine publică vor ridica tarabele tuturor celor care nu dețin autorizație de funcționare sau nu respectă condițiile prevăzute în prezentul Regulament și vor sancționa persoanele în cauză, conform prevederilor legale în vigoare.

Programul de aprovizionare al agenților economici din perimetrul de desfăşurare a festivalului, va fi în perioada 26 - 28 iulie 2024, între orele 06.00 și 09.00. 

 CHELTUIELI DE REGIE

1. Taxă de salubritate, în valoare de 440,79 lei/mc care se achită, după cum urmează:

a) alimentație publică – suprafața de teren totală închiriată: 1-5 mp -   0,5 mc

b) alimentație publică suprafața de teren totală închiriată: 6-10 mp  - 1 mc

c) alimentație publică – suprafața de teren totală închiriată: peste 11 mp - 3 mc

d) artizanat/artă - 0,25 mc.

Impunerea se face din oficiu, de către Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernantă Corporativă și Transport Public Local în baza listei de agenți economici autorizați de Compartimentul autorizare activități economice și susținerea înființării întreprinderilor mici și mijlocii.  

2. Taxă de energie electrică pentru instalaţiile electrice de lumină şi prize în valoare de:

         -  56 lei/zi/priză monofazată;