Domino

În atenţia persoanelor fizice şi juridicee

Titularii contractelor de închiriere şi concesiune, încheiate cu Municipiul Sighişoara, pot achita chiria şi redevenţa aferentă acestora, începând cu data de 20 ianuarie 2021, după actualizarea bazei de date cu indicele de inflaţie. Scadenţa plăţilor este cea stipulată în contracte.

 Taxele de folosință pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a Municipiului Sighişoara, pot fi achitate din data 15 ianuarie 2021.

 Debitele restante, aferente taxelor și contractelor, pot fi achitate din data de 15 ianuarie 2021.