Domino

GALA DE EXCELENȚĂ

2023

 

Și pe parcursul acestui an, în Municipiul Sighișoara, au fost oameni care s-au implicat activ în comunitate și care au excelat în diferite domenii de activitate aducând cinste orașului nostru.

Tocmai de aceea, pe 1 decembrie 2023, vom avea cea de-a doua ediție a Galei de Excelență!

În acest sens, așteptăm propunerile Dumneavoastră pentru cetățenii care merită „Titlul de Excelență” în Sighișoara.

Se acordă câte un singur titlu pentru fiecare dintre următoarele domenii:

a) Literatură: poezie, proză, eseu, dramaturgie, reviste, documentare, cărți de știință, publicistică;

b) Literatură de specialitate în diverse domenii;

c) Arte vizuale: pictură, sculptură, fotografie, desen, design, film, ceramică, gravură, artele decorative;

d) Muzică: clasică, ușoară, populară;

e) Învățământ;

f) Sport;

g) Caritate și protecție socială;

h) Olimpiade și concursuri școlare;

i) Managementul afacerilor.

* Conform Regulamentului, Titlul de Excelență, nu se acordă pentru întreaga activitate, ci doar pentru aceea desfășurată în anul 2023.

Propunerile pentru acordarea titlului se redactează în scris și se depun până la data de 6 noiembrie 2023, fie la Registratura generală a Primăriei Municipiului Sighișoara, fie pe adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro

            Cererea poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică. În cerere vor fi precizate:

  1. date privind nominalizatul;
  2. domeniul pentru care este propus;
  3. modalitățile de contactare ale nominalizatului și solicitantului.
  4. acte/ materiale ce atestă meritul, după caz.

 

Cu respect,                                                                                                                        

                                                                        PRIMAR,                                                    

                                                                              Ioan - Iulian SÎRBU