Domino

Comunicat de presă

Comunicat de presă
Sighișoara, 26 iulie 2023
Proiectul „Casa noastră Viscri”

 

Fundația Mihai Eminescu Trust a obținut în luna februarie 2023 o finanțare nerambursabilă acordată de către Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, pentru realizarea documentației de restaurare a gospodăriei tradiționale din Viscri, nr 140.

Prin finanțarea obținută se asigură serviciile de proiectare fazele DALI, DTAC, PT, DE pentru monumentul istoric aflat în situl rural Viscri înscris în Lista Monumentelor Istorice cod LMI BV-II-s-A-11841 și în Patrimoniul Mondial UNESCO. Gospodăria este tipică săsească, cu parcela de teren alungită, casă de locuit așezată pe frontul de stradă, anexă în continuarea casei, șură dispusă transversal pe parcelă și grădină generoasă.

După anii 90 a rămas nelocuită și acum se află într-o stare de degradare care se accentuează treptat, parte din construcție fiind în colaps. Folosirea gospodăriei legată de agricultură și creșterea animalelor a dispărut, fiind necesară o conversie a spațiilor adecvată momentului și nevoilor actuale a comunității din Viscri.

Proiectul “Casa Noastră Viscri” – Restaurare și Conversie funcțională gospodărie săsească în spațiul comunitar public multifuncțional” propune reintegrarea gospodăriei în viața comunității prin amenajarea multifuncțională a spațiilor interioare și exterioare. Se vor crea spații flexibile, destinate socializării comunitare, educației non-formale și evenimentelor culturale precum și amenajarea de spații medicale dedicate și spații de cazare pentru voluntari.

De spațiile nou create și de activitățile organizate vor putea beneficia locuitorii satului de toate vârstele, dar și turiștii, vizitatori, precum și voluntarii care se implică în diversele organizate în situl Viscri.

Împreună cu partenerul local Fundația Alba Eglesia au fost planificate activități de promovare și mediatizare a proiectului pe canale proprii de comunicare și implicarea publicului larg și a membrilor comunității într-o acțiune de „voluntariat pentru patrimoniu” și organizarea „Zilei porților deschise”.

Până acum au fost selectate firmele de proiectare specializate, s-a realizat studiul topografic, geologic, studiul de parament, studiul istoric expertiza biologică și expertiza tehnică. Proiectul faza DALI a fost finalizat la sfârșitul lunii iunie și în luna iulie am deschis porțile gospodăriei nr.140 și ne-am bucurat să prezentăm proiectul celor prezenți.

Valoarea contractului este de 207.510 lei, iar fundația Mihai Eminescu Trust are o contribuție proprie de 29.401 lei.


Fundația Mihai Eminescu Trust își are sediul în Turnul Cojocarilor din Sighișoara. Mihai Eminescu Trust are o experiență de peste 20 de ani în revitalizarea și revigorarea comunităților, a patrimoniului cultural și natural transilvănean și a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de restaurare, dezvoltare comunitară, împădurire, educație non-formală pentru copii și cursuri de instruire profesională pentru adulți.