Domino

COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

            Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. C3I1A_1_51142/20.10.2022, anunță lansarea proiectului „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, JUDEȚUL MUREȘ”

 

Beneficiar: Municipiul Sighișoara

Data începerii proiectului: 20.10.2022

Data finalizării proiectului: 19.07.2024

Valoarea totală a proiectului: 3.830.913,04 lei + TVA

Codul proiectului: C3I1A0122000009

Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A , Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor, Investiția I1.a, Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a  „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”