prim_sighisoara

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituțiile publice au obligația să comunice din oficiu informații de interes public care, potrivit art. 2 lit. b) reprezintă orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma de exprimare a informației.

În conformitate cu prevederile art. 11(1) lit. b din H.G. nr. 123/2002 accesul la informațiile de interes public se realizează și prin publicații proprii, considerate fiind o modalitate minimă obligatorie de comunicare din oficiu a informațiilor de interes public.