prim_sighisoara

SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ

Serviciul Public Poliţia Locală se organizează şi funcţionează ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sighişoara.

Serviciul Public Politia locala va avea atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in domenii cum ar fi:
h) ordinea si linistea publica;
i) circulatia pe drumurile publice;
j) disciplina in constructii si afisajul stradal;
k) protectia mediului;
l) activitatea comerciala;
m) evidenta persoanelor;
n) alte domenii stabilite prin lege.

Șef Serviciu - Valentin Sârbu

Contact:

Sighișoara, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 8-10

Telefon: 004 0265 77 04 40