Domino

INFORMARE

privind măsurile stabilite la nivel național pentru prevenirea gripei aviare la nivelul gospodăriilor populației și exploatațiilor comerciale de păsări

   Având în vedere situația epidemiologică actuală legată de evoluția influenței aviare în mai multe țări ale Uniunii Europene, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis mai multe notificări în acest sens, menite să informeze și să stabilească măsuri concrete referitoare la înăsprirea mijloacelor de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației, exploatațiilor comerciale de păsări, grădinilor zoologice etc.

           Având în vedere și numărul mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă depistată la păsările sălbatice, precum și faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României, folosind culoarul panono-bulgar de migrație, se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

- Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

- Evitarea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate, atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

- Interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

- Evitarea intrării mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

- Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

- Aplicarea unor măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

- Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele, Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

 

           Datele au fost preluate din adresa cu nr. 13682/07.12.2021 a Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, transmisă Municipiului Sighișoara de Instituția Prefectului-Județul Mureș, anexă la prezenta.