prim_sighisoara

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA SEDIUL MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA SEDIUL MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Marți, 23 februarie 2021, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a avut loc o întâlnire între Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România și conducerea MMAP. Municipiul Sighișoara a fost reprezentat prin prezența domnului primar Sîrbu Ioan – Iulian.

Din partea MMAP, alături de dl. Barna Tánczos, Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor au mai participat dl. Robert-Eugen Szep și dl. Raul Pop, Secretari de Stat ai MMAP și dl. Corvin Nedelcu, Secretar General al MMAP.

Pe agendă s-au aflat următoarele:

1. Implementarea trasabilității  sumelor colectate la Administrația fondului de mediu (AMF) prin lansarea unui Program Național de gestiune a deșeurilor, destinat exclusiv autorităților publice locale;

2. Reducerea termenelor prevăzute pentru obținerea acordului de mediu;

3. Corelarea obligațiilor reglementate pentru producătorii de deșeuri OIREP;....

4. Reducerea termenelor de evaluare a cererilor de finanțare din Fondul de mediu și modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ;

5. Sprijin pentru APL în vederea implementării  sistemelor de gestionare a deșeurilor biodegradabile compostabile și aprobarea cu celeritate a Normelor tehnice și lansarea Programului privind gestionarea deșeurilor-COMPOST;

6. Decontaminarea de situri industriale. Identificarea de către autoritățile locale împreună cu MMAP a problemelor de mediu create de existența pe teritoriul administrativ a UAT-urilor a siturilor industriale contaminate și abandonate în vederea închiderii și decontaminării;

7. Modificarea art. 48 din Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Decalarea termenului de plată pentru achitarea obligațiilor financiare anuale, reprezentând neîndeplinirea obiectivului de reducere a procentului în ceea ce privește deșeurile eliminate, până la data de 30 martie;

8. Asigurarea funcționării corecte a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate aflate în subordinea MMAP;

9. Aprobarea HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea a III-a- zone protejate, zone naturale. Cu referire și la platoul Breite.

10. Descentralizarea atribuțiilor agențiilor județene de mediu către CJ.

Din partea AMR au participat:

-Constantin Toma,președinte executiv AMR, primarul Municipiului Buzău;

-Ionuț-Florin Pucheanu, vice-președinte AMR, primarul Municipiului Galați;

-Antal Arpad, membru CD al AMR, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe;

-Lucian Stanciu-Viziteu, membru CD al AMR, primarul Municipiului Bacău;

-Mircia Gutău, membru CD al AMR, primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea;

-Vasile Paval, membru CD al AMR, primarul Municipiului Vaslui;

-Ștefan Ilie, membru CD al AMR, primarul Municipiului Tulcea;

-Alin Moldoveanu, membru CD al AMR, primarul Municipiului Câmpina;

-Ioan Iulian Sîrbu, membru CD al AMR, primarul Municipiului Sighișoara;

-Leonard Achiriloaiei, membru CD al AMR, primarul Municipiului Roman

-Constantin Mitache, director general AMR;