prim_sighisoara

Informații pentru agenții economici

 

Agenții economici interesați să desfășoare activitate de comerț pe perioada evenimentului „Zilele Sighișoarei” care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 48/16.03.2018, se va desfășura în perioada 18-20 mai 2018, pot depune, până la data de 15.05.2018, la Registratura Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, o solicitare privind închirierea unei suprafețe de teren și autorizarea activității de comerț care să fie însoțită de documentele necesare în vederea autorizării.

Taxele pentru închirierea/folosirea terenului necesar desfășurării activităților comerciale sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 201/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 – Anexa nr. 8, după cum urmează:

            a. alimentație publică cu băuturi alcoolice - 40 lei/mp/zi

            b. alimentație publică fără băuturi alcoolice - 25 lei/mp/zi

            c. produse de artizanat, artă - 20 lei/mp/zi

            d. produse industriale - 30 lei/mp/zi

            e. terase - 5 lei/mp/zi

           

            Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

            La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:

            a. taxă de salubritate, în valoare de 6 lei/zi, reprezentând închiriere recipient gunoi și colectare;

            b. taxă de energie electrică (montare dispozitiv și consum diferențiat în funcție de nr. de prize), în cuantum de 16 lei/zi pentru o priză.

            Pentru desfășurarea activităților comerciale pe perioada evenimentului ”Zilele Sighișoarei” se vor emite autorizații de funcționare în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86/28.11.2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara.

Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv;

4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp – 600 mp, inclusiv;

4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp – 800 mp, inclusiv;

5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp – 1000 mp, inclusiv;

5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

Pentru desfășurarea activităților comerciale pentru domeniul alimentație publică, se vor emite autorizații de funcționare pentru care s-a stabilit taxa de 110,00 lei.

Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal).

Autorizaţia de funcţionare pe perioada evenimentului ”Zilele Sighișoarei” se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren.

Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract, în condiţiile stabilite la încheierea acestuia.

În perioada 18-20 mai 2018, în perimetrul de desfășurare a evenimentului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 24.00.

 Acte necesare în vederea autorizării:

  • Certificat de înmatriculare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;

  • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

  • Statut/ Act constitutiv;

  • După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.