Domino

 

 

 

Comunicat de presă

                         Anunț începere implementare proiect

       “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Sighișoara”

Data: 16.10.2023

Beneficiar: Municipiul Sighișoara

Municipiul Sighișoara anunţă începerea activităților proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Sighișoara”, finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C15 – Educație, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul  tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP), Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare, în cadrul Programului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare și a unităților conexe modificat prin Corrigendumul nr. 1 aprobat prin OME nr. 3.674/14.02.2023..

Obiectiv general: Propune să dezvolte un ecosistem digital de educație și formare profesională pentru a reduce decalajele de învățare, ceea ce include furnizarea de echipamente hardware și software necesare pentru dezvoltarea competențelor digitale în Sighișoara. În general, proiectul urmărește să modernizeze sistemul de învățământ din Sighișoara, să reducă inechitatea și să ofere un proces de predare-învățare-evaluare accesibil și incluziv.

Beneficiarii direcți:

  1. Un număr de 4239 elevi care vor avea acces la săli, laboratoare, cabinete și ateliere echipate și dotate, ce le oferă oportunități de învățare în corelare cu nevoile existente pe piața muncii;
  2. Cadre didactice care vor beneficia de echipamente moderne pentru realizarea procesului educativ.

           “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

  Cod proiect PNRR: F-PNRR-Dotari-2023-6135

  Valoarea totală a proiectului: 12.792.692,21 lei inclusiv TVA;

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 12.792.692,21 lei inclusiv TVA;

Valoare eligibilă din PNRR: 10.750.161,51 lei, fără TVA;

  Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 2.042.530,70 lei.

  Data începerii proiectului: 01.09.2023

  Data finalizării proiectului: 31.12.2024

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi din fonduri naţionale”

Echipa de implementare din partea UAT Municipiul Sighișoara
Tel. 0265.771.280 – int. 139

E-mail: contact@primaria-sighisoara.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană-UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/      https://www.facebook.com/PNRROficial/