prim_sighisoara

Sprijin pentru agenții economici din Sighișoara afectați de criza coronavirusului SARS-COV-2

Sprijin pentru agenții economici din Sighișoara afectați de criza coronavirusului SARS-COV-2

prim_sighisoara

 

Sprijin pentru agenții economici din Sighișoara afectați de criza coronavirusului SARS-COV-2

Primarul municipiului Sighișoara, Ovidiu- Dumitru Mălăncrăvean a inițiat un proiect de hotărâre  privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei  lunare pe clădiri pentru agenții economici din Sighișoara care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică pe perioada stării de urgenţă.

 Proiectul prevede reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

  Potrivit proiectului se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ - teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

“Scopul acestui  proiect de hotârâre  este de a proteja mediul de afaceri sighișorean  și de a sprijini relansarea economiei orașului nostru. Sunt facilități pe care le  supunem aprobării Consiliului Local Sighișoara, pentru sprijinirea, din punct de vedere fiscal, a operatorilor economici afectați de criza coronavirusului SARS-COV-2.  Am promovat  acest proiect de hotărâre în baza OUG 69/2020,  care prevede posibilitatea adoptării de către consiliul local până la data de 14 august 2020, a unei hotărâri pentru acordarea pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri. A fost elaborată și procedura la nivel local privind acordarea  acestor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri.

Consider că aceste facilități sunt benefice, ele au fost identificate în urma unor discuții pe care le-am purtat cu operatorii economici. Și pentru perioada următoare continuăm să identificăm și alte soluții de sprijinire a economiei sighișorene “, primar Ovidiu- Dumitru Mălăncrăvean. Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara din data de joi, 25 iunie 2020.