Domino

Organizare examen de atestare a persoanelor fizice care au depus dosar în vederea obținerii calității de administrator de condominii

 

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA organizează în data de 12.04.2021, începând cu ora 9,00,  examen de atestare a tuturor persoanelor fizice care au depus dosar în vederea obținerii calității de administrator de condominii, conform dispozițiilor prevăzute la art.10, alin.(6) din Legea nr.196/2018;

Participanții la examen, vor fi înștiințați prin adresă scrisă cu privire la ora si ordinea intrării în sală, cu respectarea măsurilor de prevenire și combaterea răspândirii virusului COVID - 19;   

BIBLIOGRAFIE:

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

 

 Primar,                                                                                              

 Ioan Iulian SÎRBU