prim_sighisoara

Nr. 421 /10.01.2012

 
 
A N U NŢ
 
 
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 2 februarie 2012, ora 12.00 Consiliul Local Sighişoara se va întruni în şedinţă extrordinară pentru a dezbate şi aproba
BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2012.
Proiectul supus dezbaterii se publică în  data de 10 ianuarie 2012, pe site-ul www.sighisoara.org.ro/informaţii publice/buget local şi pe panoul de afişaj de la sediul Municipiului Sighişoara.
În conformitate cu prevederile art.39(3)din Legea nr. 273/2066, locuitorii municipiului Sighişoara pot depune
- la Registratura Municipiului Sighişoara, se pot trimite prin fax 0265/7712.64 sau e-mail la adresa primaria@sighisoara.org.ro -
contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia, respectiv 24 ianuarie 2012.
 
 
P R I M A R, P. S E C R E T A R,
Ioan Dorin DĂNEŞAN Cristina Maria Bârsan