prim_sighisoara

Anunturi

ANUNȚ ACHIZIȚIE Execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: “MUTARE MONUMENT SKARIATIN”

Anunturi - achizitii

Anunt participare-Servicii de organizare festival - pentru organizarea și desfășurarea Festivalului ,,SIGHIȘOARA MEDIEVALĂ”, ediția a XXVII-a în perioada 30 iulie - 01 august 2021

Anunturi - achizitii

Invitatie de participare - Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitionarea lucrărilor de consolidare si restaurare la „ZIDUL CETĂȚII SIGHIȘOARA TRONSON 7”

Anunturi - achizitii

Anunt participare-Servicii consultanta/expertiza IT in cadrul proiectului::„Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrata pentru cetățenii municipiului Sighișoara”

Anunturi - achizitii

Anunt participare-” Pachet tipărituri informare și publicitate proiect, pentru obiectivele incluse în cadrul contractului de finanțare „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara” – cod Sipoca 846/cod MySmis 136159

Anunturi - achizitii

Anunt participare-” Pachet tipărituri informare și publicitate proiect, pentru obiectivele incluse în cadrul contractului de finanțare „Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara” – cod Sipoca 846/cod MySmis 136159

Anunturi - achizitii

Servicii promovare radio pentru proiectul„ Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighisoara”, Cod SIPOCA 846/cod MySmis 136159.

Anunturi - achizitii

Servicii de audit in cadrul proiectului ”eCetatean@Sighisoara2021”

Anunturi - achizitii

Anunt de participare-Servicii de tipografie si livrare-Ziua Nationala a Romaniei

Anunturi - achizitii

Anunt participare-Servicii organizare eveniment-Manifestari specifice sarbatorilor de iarna

Anunturi - achizitii

Servicii de paza si patrulare in perimetrul de desfășurare a evenimentului -Sărbători de Iarnă -26 decembrie2019-1 ianiarie 2020

Anunturi - achizitii

Anunt de participare-Servicii de asistenta medicala pentru Sarbatorile de Iarna

Anunturi - achizitii

Anunt de participare-Joc de artificii la cumpana anilor 2019-2020

Anunturi - achizitii

Servicii de tipografie si livrare pentru evenimentul Manifestari specifice Sarbatorilor de Iarna

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Servicii de transport persoane cu autocarul – 4 loturi, pentru Festivalul Fanfarelor 2019.

Anunturi - achizitii

Anunt de participare -Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reabilitare str. Avram Iancu"

Anunturi - achizitii

Anunt participare-Servicii de transport persoane cu autocarul –pentru ”Sărbătorile de iarnă 2019”

Anunturi - achizitii

Anunt de participare -Servicii de prestații artistice – Spectacol folcloric-Ziua Nationala a Romaniei

Anunturi - achizitii

Anunt de participare cu obiectul lucrari de „demolare/desfiintare a unei lucrari edificate ilegal pe un teren ce apartine domeniului privat al Statului Roman”

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Lucrari aferente obiectivului de investitii ,, Galeria Batranelor Doamne''

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Lucrări aferente obiectivului de investiții „Galeria Bătrânelor Doamne”

Anunturi - achizitii

Invitatie de participare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de interventie"Modernizarea/repararea blocului de locuinte situat in str. Dumbravei nr.2"

Anunturi - achizitii

Anunt de participare - Servicii de prestatii artistice pentru "Ziua Internatională a Persoanelor Vârstnice” 2019

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Servicii de tipografie și livrare pentru Festivalul Fanfarelor 2019

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Servicii de prestații artistice pentru festivalul ”Sighișoara Medievală” 2019- 21 de LOTURI

Anunturi - achizitii

Anunt participare pt. Servicii de prestații artistice pentru festivalul ”Sighișoara Medievală” 2019 - Lot. 8, 15, 17, 18, 20.

Anunturi - achizitii

Servicii inchiriere scenă și echipament scenotehnic pentru festivalul Sighisoara Medievală 2019

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Servicii de asistența medicală primară și prim ajutor în perimetrele de desfășurare a evenimentului cultural artistic Festivalul ”Sighișoara Medievală” 2019.

Anunturi - achizitii

Anunt de participare: Servicii de pază și patrulare în perimetrele de desfăsurare a evenimentului cultural artistic Festivalul ”Sighișoara Medievală” în perioada 25-29 iulie 2019.

Anunturi - achizitii

Anunut de participare Servicii de promovare pentru festivalul ”Sighișoara Medievală” 2019.

Anunturi - achizitii

Invitatie de participare „ Documentatie pentru autorizarea lucrarilor de interventie la ZIDUL CETATII – TRONSOANELE NR. 10-11”

Anunturi - achizitii

Anunt de participare-Servicii de organizare de festival – regie artistică și scenografie –

Anunturi - achizitii

Anunt de participare Servicii de tipografie și livrare – festivalul ”Sighișoara Medievală” 2019.

Anunturi - achizitii

ANUNT PARTICIPARE-SERVICII DE MEDICINA MUNCII

Anunturi - achizitii

Anunt Participare - Servicii de prestații artistice pentru evenimentul "Ziua internațională a copilului-Spectacol de teatru pentru copii"

Anunturi - achizitii

Servicii de proiectare și asistență aferente investiției”CULOARUL DOAMNELOR BĂTRÂNE” – SIGHIȘOARA

Anunturi - achizitii

Anunt publicitar : Achiziție materiale publicitare

Anunturi - achizitii

ANULARE Anunt publicitate nr.2776/31.01.2019 cu privire la achizitia de prestari servicii elaborare documentatie tehnica POD1

Anunturi - achizitii

Anunt publicitate

Anunturi - achizitii