Domino

ANUNȚ PUBLIC

             Astăzi, 23.12.2021, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați să depună propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă pe care au obligația să le efectueze persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

            Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei cu COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă pe care au obligația să le efectueze persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social”.

            Pentru depunerea propunerilor, sugestiilor și opiniilor cu valoare de recomandare sunt invitați să depună toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Raportul de specialitate, Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ, Proiect de hotărâre, Anexe .

Documentația poate fi consultată pe portalul Municipiului Sighișoara

 https://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

        Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus-menționat  se pot depune până la data de 07.01.2022, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail:  primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

      Materialele transmise vor purta mențiunea:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă pe care au obligația să le efectueze persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.             Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara  https://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

       Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

      Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, telefon 0265.7712.80, int. 103.

  

Primar,

Ioan- Iulian Sîrbu

 

 

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria