Domino

A N U N Ț

      Program cu publicul Impozite și Taxe

 

Municipiul Sighişoara informează contribuabilii persoane fizice şi juridice, că Biroul Impozite și Taxe își începe programul cu publicul începând cu data de 17.01.2022, dată de la care se poate face și plata impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022, la Casieria din incinta Primăriei, P-ţa Muzeului, nr.7, la Casieria din P-ța H. Oberth, nr.7, cât și online accesând site-ul municipiului Sighi-șoara, www.primariasighisoara.ro, prin intermediul aplicației ecetatean@Sighisoara2021.

Reamintim totodată că persoanele fizice şi juridice care efectuează plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport până la data de 31.03.2022, beneficiază de bonificaţie de 10%.