Domino

ANUNȚ PRIVIND ARDEREA MIRIȘTILOR ORI A VEGETAȚIEI USCATE

Având în vedere faptul că arderea miriștilor, vegetației uscate, a resturilor vegetale sau a deșeurilor poate produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești, vă aducem la cunoștință următoarele prevederi:

Conform Ordinului nr. 605/579 din 5 septembrie 2008, pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea miriștii, vegetației uscate și resturilor vegetale, arderea miriștii ori a vegetației uscate ESTE INTERZISĂ:

  • fără obținerea acordului de la Agenția pentru Protecția Mediului și informare în prealabil a Serviciilor Publice Comunitare pentru Situații de Urgență, dacă pe acel teren a fost identificată o boală, confirmată de Direcția Fitosanitară, conform OUG 195/2005, art. 94, alin 1, lit. n;
  • fără obținerea în prealabil a permisului de lucru cu focul obținut de la primărie;
  • fără a asigura supravegherea;
  • fără a lua măsuri de împiedicare a propagării focului la vecinătăți, în condiții de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea adăposturilor pentru animale sau a depozitelor de furaje, ceea ce conduce la propagarea focului la gospodării și anexele acestora. 

În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r și s din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 1.000 lei și 2.500 lei