*Editeaza *Editeaza

Denumire:
BEAM 21 Un proiect pentru viitorul oraşului
Se afiseaza in portleti:
Sections, HartaSite
Descriere:
În luna februarie acestui an Municipiul Sighişoara a aderat la Convenţia Primarilor (The Covenant of Mayors) prin H.C.L. nr. 19/23.02.2012. Prin aderarea la această convenţie Sighişoara, prin primar, şi-a luat următoarele angajamente:
Afiseaza data actualizare:
06/06/2012ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
copiilor directi
Publica pagina:
0
Cheie unica:
B14E15D7E9D170B4C22581EC00518F22
00000ECA
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
126300
Permite comentarii:
Da
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Stiri municipale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/beam+21+un+proiect+pentru+viitorul+orasului-00000ECA
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="mso-ansi-language: EN-US"><font size="3"><font face="Times New Roman">&Icirc;n luna februarie acestui an Municipiul Sighişoara a aderat la Convenţia Primarilor (The Covenant of Mayors) prin H.C.L. nr. 19/23.02.2012. Prin aderarea la această convenţie Sighişoara, prin primar, şi-a luat următoarele angajamente:<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><font face="Times New Roman"><strong><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><font size="3"><span style="mso-ansi-language: EN-US">s</span><strong><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Arial">ă stabilească un nivel de referinţă pentru consumul de energie şi emisiile de CO2 corespunzătoare, &icirc;n teritoriul administrat</span></strong><strong><span lang="RO" style="mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></strong></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><font face="Times New Roman"><strong><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><font size="3"><strong><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Arial">să definească ţintele globale şi sectoriale de reducere a emisiilor de CO2, &icirc;n termeni măsurabili</span></strong><strong><span lang="RO" style="mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></strong></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><font face="Times New Roman"><strong><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><font size="3"><strong><i><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Arial">să pregătească un Plan de Acţiuni pentru Energie Durabilă axat pe termen lung, &icirc;n colaborare cu cetăţenii şi organismele direct interesate, &icirc;n termen de un an de la semnarea convenţiei</span></i></strong><strong><i><span lang="RO" style="mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></i></strong></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><font face="Times New Roman"><span class="A3"><span lang="RO" style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><font size="3"><strong><span lang="RO" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Arial">să prezinte un raport de implementare aprobat de Consiliul Local, cel puţin o dată la doi ani de la data aprobării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă &icirc;n scopul evaluării, monitorizării şi verificării</span></strong><span class="A3"><span lang="RO" style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><span class="A3"><span lang="RO" style="font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">Instruirea &icirc;n vederea &icirc;ntocmirii planului de acţiune s-a făcut &icirc;n cadrul proiectului &ldquo;BEAM 21 &ndash; Consolidare de capacitate combinată privind măsurile durabile din domeniul energetic şi planurile de acţiune pentru munici&shy;palităţile din Europa&rdquo;, finanţat de către Uniunea Europeană ca parte a programului &bdquo;Intelligent Energy &ndash; Europe (IEE)&ldquo; şi coordonat de către He&shy;inrich &ndash; Boell -Foundation Brandenburg.</font></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="RO">Municipiul Sighişoara a semnat &icirc;n anul 2009 o scrisoare de intenţie privind participarea la Proiectul &ldquo;BEAM 21&rdquo;, coordonat &icirc;n Rom&acirc;nia de către Asociaţia Focus Eco Center. La acest proiect participă 60 de oraşe din 9 ţări europene, iar din Rom&acirc;nia au fost acceptate şase oraşe: Aiud, Cristuru Secuiesc, Luduş, Odorheiu Secuiesc, Sighişoara şi T&icirc;rgu Mureş.</span><span class="A3"><span lang="RO" style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><font face="Times New Roman"><span class="A3"><span lang="RO" style="font-size: 10pt">Programul de instruire &bdquo;</span></span><span lang="RO"><a title="Click to enter this course" href="http://beam21.focuseco.ro/course/view.php?id=23"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font size="3">Doisprezece paşi către un plan de acţiune de energie al municipiului - Sighişoara </font></span></a><font size="3">&rdquo;</font></span><span class="A3"><span lang="RO" style="font-size: 10pt"> a vizat personalul din cadrul administraţiei municipale, precum şi facto&shy;rii de decizie - consilieri locali - care sunt inte&shy;resaţi &icirc;n modelarea viitorului oraşului lor &icirc;ntr-un mod eficient &icirc;n ceea ce priveşte energia şi protec&shy;ţia climei, şi celor care doresc să reducă &icirc;n mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră şi să deschidă &icirc;n acelaşi timp drumuri noi pentru econo&shy;mia locală.<o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><span lang="RO"><font size="3" face="Times New Roman">Echipa de funcţionari publici a participat activ la cele 5 module de<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>implementare a proiectului şi a fost formată din<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Mihai Maior &ndash; AMES, Anca Silvia Raţiu &ndash; şef birou Biroul Relaţii Publice, Oana Sitea - consilier cultură - Biroul Relaţii Publice, Dana Burja - consilier turism - Biroul Relaţii Publice şi Aurica Branişte &ndash; responsabil protecţia mediului &ndash; Biroul Achiziţii, toţi absolvind cursul cu rezultate apreciate ca fiind foarte bune de coordonatorul proiectului, dl. Hajdu Zoltan</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><span lang="RO"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Din echipa de consilieri locali au făcut parte patru consilieri dintre care doi &ndash; Toth Tivadar şi Prodan Dumitru &ndash; <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>reuşind să parcurgă şi să absolve cu brio cursul.</font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><span lang="RO"><font size="3" face="Times New Roman">&Icirc;n data de 6 iunie a.c., la sediul Municipiului Sighişoara a avut loc prezentarea, &icirc;n faţa echipei de consilieri şi<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>apresei, a schiţei <strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Arial">Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă</span></strong> &icirc;ntocmit de echipa de funcţionari publici &icirc;n cadrul acestui proiect, urm&acirc;nd ca aceasta să fie dezvoltată şi &icirc;mbunătăţită pe baza eventualelor propuneri primite, forma sa finală urm&acirc;nd să fie adoptată de viitorul Consiliu Local p&acirc;nă la &icirc;mplinirea termenului de un an de la aderare.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><span lang="RO"><font size="3" face="Times New Roman">Coordonatorul proiectului a &icirc;nm&acirc;nat diplomele de absolvire şi<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>a felicitat participanţii lans&acirc;ndu-le invitaţia de a face prezentarea planului de acţiune &icirc;n cadrul conferinţei organizate de Asociaţia Focus Eco Center &icirc;n colaborare ADR Centru &icirc;n 20 iunie a.c. la Tg. Mureş, &icirc;n cadrul Săptăm&acirc;nii Europene a Energie Durabile. </font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="RO"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoHeader" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 36.0pt"><span class="textexposedshow"><span lang="RO" style="mso-ansi-language: RO"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="Pa2" style="text-align: center; line-height: normal; text-indent: 36pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="A3"><b><span lang="RO" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 13pt; mso-ansi-language: RO">BEAM 21 Un proiect pentru viitorul oraşului<o:p></o:p></span></b></span></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, LeftMenu
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
A85C5759426263C0C22581FB004205D8/$FILE/SNV32912.JPG
dspImages:
A85C5759426263C0C22581FB004205D8/$FILE/SNV32912.JPG
Ordonare:
A85C5759426263C0C22581FB004205D8/$FILE/SNV32912.JPG

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]