*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Anunț privind persoanele care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in trimestul II 2020, respectiv părinţii care au copii care au împlinit vârsta de 14 ani in trimestul II 2020 şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti)
Se afiseaza in portleti:
HartaSite, Sections, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
20/07/2020
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
Cheie unica:
DBBEEE8E37C36561C22585AC0024D2BC
00015162
Perioada publicare:
20/07/2020-31/07/2020
ID Sortare:
154600
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Nu exista fisiere atasate
Link:
/[THISDB]/pagini/anun+privind+persoanele+care+detin+acte+de+identitate+al+caror+termen+de+valabilitate+a+expirat+in+trimestul+ii+2020+respectiv+parintii+care+au+copii+care+au+implinit+varsta+de+14+ani+in+trimestul+ii+2020+si+sunt+domiciliati+in+municipiul+sighisoara+si+in+comunele+arondate+acestui+serviciu+viisoara+danes+apold+saschiz+vinatori+albesti-00015162
<p><strong>ANUNŢ-EVIDENTA PERSOANELOR</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. <strong>Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara</strong>, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii rom&acirc;ni domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi &icirc;n comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, V&icirc;nători, Albeşti) care deţin <strong>acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat </strong><strong>in trimestul II 2020 </strong>,&nbsp; că au obligaţia să se prezinte la sediul nostru pentru eliberarea noilor cărţi de identitate cu următoarele documente:</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate -se obţine de la ghişeu;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei rom&acirc;ne, original şi copie;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">3. Certificatul de căsătorie sau după caz, hotar&acirc;rea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, av&acirc;nd ca obiect divorţ / certificatul de deces al soţului, original şi copie;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, &icirc;n original şi copie:</p>

<p style="margin-left: 36pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -pentru <strong>mediul urban</strong>: contract de v&acirc;nzare-cumpărare, contract de &icirc;nchiriere, extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 30 de zile), adeverință din registrul agricol etc. ;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -<strong>pentru mediul rural</strong>: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. &Icirc;n cazul &icirc;n care solicitantul are copii minori sub v&acirc;rsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, &icirc;n original şi copie;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Taxa in cuantum de 7,00 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. <strong>Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara</strong>, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140 anunţă părinţii care au copii care <strong>au &icirc;mplinit v&acirc;rsta de 14 ani </strong><strong>in trimestul II 2020</strong> şi sunt domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi &icirc;n comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, V&icirc;nători, Albeşti) următoarele:</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Icirc;n termen de 15 zile de la &icirc;mplinirea v&acirc;rstei de 14 ani, minorul insoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul legal sau de persoana căreia i-a fost &icirc;ncredinţat &icirc;n plasament, are obligaţia să solicite eliberarea primei cărţi de identitate, prezent&acirc;nd la ghişeul serviciului nostru următoarele documente:</p>

<p style="margin-left: 36pt;">1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate-se obţine de la ghişeu;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">2.Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei rom&acirc;ne, original şi copie;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">3.Actul de identitate al unuia dintre părinţi/reprezentant legal;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">4.Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotăr&acirc;rea judecătoreasca definitivă şi irevocabilă, &icirc;n cazul &icirc;n care părinţii sunt divorţati, original şi copie;</p>

<p style="margin-left: 36pt;">5.Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, in original şi copie:</p>

<p style="margin-left: 36pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -pentru <strong>mediul urban</strong>: contract de v&acirc;nzare-cumpărare, contract de &icirc;nchiriere, extras de carte funciară actualizat etc. ;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -<strong>pentru mediul rural</strong>: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. &Icirc;n situaţia &icirc;n care minorul se află &icirc;n plasament, este necesar actul administrativ prin care s-a incuviinţat plasamentul, original şi copie;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.Taxa in cuantum de 7,00 lei care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tot pe această cale, vă facem cunoscut că, &icirc;n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor rom&acirc;ni, republicată, nerespectarea obligaţiei de a solicita eliberarea unui act de identitate in locul celui al cărui termen de valabilitate a expirat sau la &icirc;mplinirea v&acirc;rstei de 14 ani, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Șef serviciu,</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&icirc;rsan Cristina-Maria</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, TopLinks
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:

dspImages:

Ordonare:

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Unelte accesibilitate, Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Nu exista fisiere atasate
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):http://
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]