*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Anunț şedinţă ordinară pentru ziua de joi 30 iulie 2020 ora 13:00
Se afiseaza in portleti:
HartaSite, Sections, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
24/07/2020
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
872C53C8E1EB9DB2C22585AF0044F200
00014CFE
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
155900
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Nu exista fisiere atasate
Link:
/[THISDB]/pagini/anun+sedinta+ordinara+pentru+ziua+de+joi+30+iulie+2020+ora+1300-00014CFE
<p style="text-align: justify;">MUNICIPIUL&nbsp; SIGHIŞOARA<br />
&nbsp;P R I M A R</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D I S P O Z I Ţ I A&nbsp; NR. 488<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; din 24.07.2020</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; privind convocarea Consiliului local &icirc;n şedinţă ordinară</p>

<p style="text-align: justify;">Primarul municipiului Sighişoara;<br />
&Icirc;n temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) și a art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D I S P U N E :</p>

<p style="text-align: justify;">Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara &icirc;n şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 30 iulie 2020, ora 13,00, la sediul Primăriei municipiului Sighișoara, conform prevederilor Hotăr&acirc;rii Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020, cu proiectul ordinii de zi, prevăzut &icirc;n anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.<br />
Art. 2. Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice, &icirc;n condițiile prevăzute de Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/26.03.2020.<br />
Art. 3. Documentele &icirc;nscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice și pot fi consultate și pe pagina de internet la adresa <a href="http://www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL">www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL</a> LOCAL,Şedinţe, 2020.<br />
Art. 4. Proiectele de hotăr&acirc;ri &icirc;nscrise pe ordinea de zi, &icirc;nsoțite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Sighișoara.<br />
Art. 5. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și sunt invitați a formula și a depune amendamente asupra proiectelor de hotăr&acirc;ri &icirc;nscrise pe ordinea de zi &icirc;n condițiile legii. Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin mijloace electronice, cel mai t&acirc;rziu &icirc;n ziua ședinței, respectiv &icirc;n data de 30 iulie 2020, ora 10,00.<br />
Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, &icirc;n termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa <a href="http://www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL">www.sighisoara.org.ro,CONSILIUL</a> LOCAL,Şedinţe, 2020.</p>

<p style="text-align: justify;"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRIMAR,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avizat:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; Secretar General&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizo Anca</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anexă la Dispoziția nr. 488/24.07.2020 a Primarului Municipiului Sighișoara<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROIECT&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Sighișoara<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; din data de joi, 30 iulie 2020, ora 13,00, &icirc;nregistrat la Primăria Municipiului&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sighișoara cu nr. 17.571/24.07.2020</p>

<p style="text-align: justify;">1.Petiția &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 17.355/22.07.2020, prin care doamnele Borbei Rodica Maria, Ursu Rădița, Cociș Mariana și domnul Henț Eugen, titulari ai contractelor pentru loturile 2, 3, 5 și 6 din Piața Muzeului, f.nr., solicită prelungirea acestora cu două luni, &icirc;ncep&acirc;nd cu data de 24.08.2020<br />
2.Adresa &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.183/17.06.2020, prin care Asociația Turistică Visit Sighișoara propune autorităților locale ale municipiului o serie de măsuri care să vină &icirc;n sprijinul operatorilor de turism din Sighișoara<br />
3.Adresa &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16.417/13.07.2020, prin care &Icirc;ntreprinderea Individuală Mustocea Maria cu sediul &icirc;n Sighișoara, Județul Mureș, solicită cumpărarea spațiului comercial și a terenului aferent acestuia prin negociere directă<br />
4.Adresa &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 16.419/13.07.2020, prin care S.C. Casio S.R.L., prin administrator Boloș Lenuța, cu punct de lucru &icirc;n piața agroalimentară din Sighișoara, județul Mureș, solicită cumpărarea spațiilor comerciale și a terenului aferent acestora prin negociere directă<br />
5.Adresa &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 17.279/22.07.2020, prin care doamna Gruici Adriana Vasilica, domiciliată &icirc;n Sighișoara, solicită &icirc;nchirierea a 2 mp. de teren&nbsp; de pe strada Cositorarilor, pentru a expune și comercializa, picturile și obiectele executate de către d&acirc;nsa<br />
6.Informare cu privire la solicitarea folosirii Sălii de Spectacole Mihai Eminescu Sighișoara, cu titlu gratuit, &icirc;n perioada 27 iulie &ndash; 25 august 2020, pentru repetițiile necesare realizării unui spectacol de teatru, de către Asociația TACT &ndash; Sighișoara 2010<br />
7.Proiect de hotăr&acirc;re privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
8.Proiect de hotăr&acirc;re privind darea &icirc;n administrare a unui bun aparțin&acirc;nd domeniului public al municipiului Sighișoara, respectiv microbuzul de transport școlar marca Opel Movano și aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar, la nivelul municipiului Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
9.Proiect de hotăr&acirc;re privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
10.Proiect de hotăr&acirc;re privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara &ndash; inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
11.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2020 - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
12.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației &icirc;n faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: &rdquo;Sistem de supraveghere video la Școlile Miron Neagu, Nicolae Iorga, Dealul Viilor, Grădinița 4 - Sighișoara&rdquo; - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
13.Proiect de hotăr&acirc;re privind actualizarea componenței Comisiei pentru atestarea persoanelor fizice &icirc;n vederea practicării activității de administrator de condominii - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
14.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea &icirc;nchirierii directe a unui teren aferent construcțiilor &ndash; casă de locuit și anexe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
15.Proiect de hotăr&acirc;re privind prelungirea unui contract de &icirc;nchiriere, &icirc;ncheiat cu S.C. ROPHARMA S.A. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
16.Proiect de hotăr&acirc;re privind preluarea unor contracte de &icirc;nchiriere - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
17.Proiect de hotăr&acirc;re privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil &ndash; teren și prelungirea unui contract de &icirc;nchiriere av&acirc;nd ca obiect cota indiviză de 29/68 părți din acesta - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
18.Proiect de hotăr&acirc;re privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
19.Proiect de hotăr&acirc;re privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unui imobil de natură teren și transmiterea unui drept de concesiune -<br />
inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
20.Proiect de hotăr&acirc;re privind intabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile &ndash; terenuri - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
21.Proiect de hotăr&acirc;re privind concesionarea directă a unui teren - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
22.Proiect de hotăr&acirc;re privind repartizarea &icirc;n regim de &icirc;nchiriere a unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 112/25.06.2020, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
23.Proiect de hotăr&acirc;re privind repartizarea &icirc;n regim de &icirc;nchiriere a unei locuințe din fondul locativ și modificarea Anexei nr. 1 la Hotăr&acirc;rea Consiliului Local Sighișoara nr. 157/27.09.<br />
2019, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea de locuințe din fondul locativ - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate<br />
24.Proiect de hotăr&acirc;re privind v&acirc;nzarea unei locuințe din blocurile finanțate și construite &icirc;n Municipiul Sighișoara prin Agenția Națională pentru Locuințe - inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRIMAR,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avizat:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; Secretar General&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizo Anca</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Redactat<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secretar General&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bizo Anca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, TopLinks
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:

dspImages:

Ordonare:

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Unelte accesibilitate, Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Nu exista fisiere atasate
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):http://
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]