*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Sighișoara, încredințată operatorului S.C. Apă Termic Transport S.A.
Se afiseaza in portleti:
HartaSite, Sections, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
19/02/2019ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
1F6CF8AF62E03346C2258248003A6298
0000DC22
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
17000
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Nu exista fisiere atasate
Link:
/[THISDB]/pagini/gestiunea+serviciului+de+iluminat+public+in+municipiul+sighioara+incredinata+operatorului+sc+apa+termic+transport+sa-0000DC22
<p style="text-align: center;"><strong><em>Gestiunea serviciului de iluminat public &icirc;n municipiul Sighișoara, &icirc;ncredințată operatorului S.C. Apă Termic Transport </em></strong><em><strong>S.A.</strong></em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><em>&Icirc;n ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din data de 28 februarie a.c., am suspus spre aprobare gestiunea directă a serviciului public de iluminat public &icirc;n municipiul Sighișoara către S.C. ATT S.A. </em></p>

<p><em>Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea și controlul autorităților administrației publice locale din municipiului Sighișoara, reprezent&acirc;nd o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare.</em></p>

<p><em>&Icirc;n prezent contractul cu fostul operator al sistemului de iluminat public a expirat, exist&acirc;nd contractate doar lucrările de menținere / &icirc;ntreținere a sistemului de iluminat public.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></p>

<p><em>Starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator, gestiunea afl&acirc;ndu-se &icirc;n sarcina municipalității, a impus o rezolvare c&acirc;t mai rapidă a acestei situații. </em></p>

<p><em>Perpetuarea situației actuale a serviciului de iluminat public din municipiul Sighișoara ar presupune generarea de riscuri pe care le implică defecțiunile neremediate ale sistemului de iluminat: risc de accidente rutiere, insecuritate publică datorată lipsei luminii pe trotuare, alei pietonale, parcuri și grădini și favorizarea mediului infracțional.</em></p>

<p><em>Sistemul de iluminat public al municipiului Sighișoara necesită efectuarea unor acțiuni ample de reabilitare, modernizare și extindere &icirc;n scopul realizării unui serviciu de iluminat public performant at&acirc;t din punct de vedere tehnic, c&acirc;t și din punct de vedere economic.</em></p>

<p><em>Rețelele electrice existente care deservesc sistemul de iluminat public din municipiul Sighișoara prezintă, &icirc;n bună măsură, o stare tehnică necorespunzătoare, caracterizată prin stare avansată de uzură fizică şi morală. Corpurile de iluminat existente, de tip vechi, au parametrii optici, electrici și mecanici necorespunzători pentru cerințele actuale.</em></p>

<p><em>Am susținut ideea atribuirii acestui serviciu public unui operator local, mai precis către S.C. ATT S.A., &icirc;n considerarea faptului că, organizarea și desfășurarea activităților specifice serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale și anume: ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; punerea &icirc;n valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice; susținerea și stimularea dezvoltării economico-socială a localităților; funcționarea și exploatarea &icirc;n condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.</em></p>

<p><em>&Icirc;n plus, </em><em>Municipiul Sighișoara va exercita un control mai bun asupra competențelor si responsabilităților aferente serviciului de iluminat public delegat, prin faptul că:</em></p>

<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Municipiul Sighișoara, &icirc;n calitate de acționar/asociat unic al operatorului, exercită o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative &icirc;n legătură cu serviciul de iluminat public;</em></p>

<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - capitalul social al operatorului este deținut &icirc;n totalitate de&nbsp; Municipiul Sighișoara;</em></p>

<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării de servicii de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general.</em></p>

<p><em>Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,&nbsp; iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al municipiului Sighișoara.</em></p>

<p><em>Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcțional, alcătuit din construcții, instalații şi echipamente specifice, denumit &icirc;n continuare sistem de iluminat public fiind format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, st&acirc;lpi, instalații de legare la păm&acirc;nt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.</em></p>

<p><em>S.C. ATT S.A., &icirc;n calitate de delegat, va asigura &icirc;ntreținerea &ndash; menținerea &icirc;n stare de funcționare a&nbsp;elementelor aparțin&acirc;nd sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public; realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin &icirc;nchirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor; montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare &icirc;n&nbsp; cadrul manifestărilor cultural-artistice din municipiul Sighișoara; modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public &icirc;n baza Programelor stabilite de Municipiul Sighișoara, &icirc;n calitate de delegatar.</em></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, TopLinks
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:

dspImages:

Ordonare:

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Unelte accesibilitate, Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Nu exista fisiere atasate
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):http://
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]