*Editeaza *Editeaza

Denumire:
ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 25.01.2018
Se afiseaza in portleti:
HartaSite, Sections, SubMenu
Descriere:
ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 25.01.2018
Afiseaza data actualizare:
20/01/2018
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
0554C707B197F914C225821A004A419E
0000BE7A
Perioada publicare:
19/01/2018-25/01/2018
ID Sortare:
11400
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/anunt+convocare+sedinta+ordinara+a+consiliului+local+din+data+de+25012018-0000BE7A
<p>MUNICIPIUL&nbsp; SIGHIŞOARA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P R I M A R<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D I S P O Z I Ţ I A&nbsp;&nbsp; NR. 240<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;din&nbsp; 18.01.2018</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;privind convocarea Consiliului local &icirc;n şedinţă ordinară</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;Primarul municipiului Sighişoara;<br />
&Icirc;n temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. &bdquo;b&rdquo; şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. &bdquo;a&rdquo; din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D I S P U N E :</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara &icirc;n şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 25 ianuarie 2018, ora 13,00, &icirc;n sala de şedinţe, cu următoarea:</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ORDINE&nbsp; DE&nbsp; ZI&nbsp;<br />
&nbsp;1. Adresa nr. 291/08.01.2018, &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara, cu privire la sesizările depuse de către domnul Pascu Valentin, domiciliat pe strada Avram Iancu, nr. 5, pentru reabilitarea străzii Avram Iancu<br />
2. Adresa nr. 5 din 12.01.2018, &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 967/12.01.2018, prin care S.C. Ecoserv Sig S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L.<br />
3. Adresa nr. 968/12.01.2018, &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara, cu privire la Raportul de inspecție economico-financiară nr. 195/04.12.2017 și Dispoziția obligatorie nr. 73/04.12.2017, &icirc;ntocmite de organele de inspecție economico &ndash; financiară din cadrul D.G.R.F.P. Brașov &ndash; Inspecție Fiscală &ndash; Serviciul Inspecție Economico &ndash; Financiară, la Ecoserv Sig S.R.L., C.I.F. RO28696329, cu sediul &icirc;n Sighișoara, str. Cornești, nr. 54, jud. Mureș&nbsp;<br />
4. Adresa nr. 200703/VIII/C/4 din 23.08.2017, &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1299/16.01.2018, prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.Compania Aquaserv S.A.Tg. Mureș<br />
5. Adresa nr. 98/15.01.2018, &icirc;nregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1488/17.01.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A.<br />
6. Calendarul evenimentelor culturale 2018<br />
7. Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, &icirc;n perioada 01.10.2017- 31.12.2017<br />
8. Raport al Serviciului Public de Asistență Socială asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru perioada iulie 2017- decembrie 2017<br />
9. Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate &icirc;n municipiul Sighișoara &icirc;n perioada &icirc;n iulie 2017- decembrie 2017<br />
10 Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate &icirc;n baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, &icirc;n anul 2017, de către Fundația VERITAS&nbsp;&nbsp; Sighișoara, &icirc;n cadrul unității de asistență socială - Centrul de zi pentru copii<br />
11.Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate &icirc;n baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, &icirc;n anul 2017, de către Fundația VERITAS Sighișoara, &icirc;n cadrul unității de asistență socială - Cantina socială<br />
12.Proiect de hotăr&acirc;re pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social &icirc;n anul 2018<br />
13.Proiect de hotăr&acirc;re privind &icirc;nsușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: &rdquo;Reparații capitale - fațade și acoperiș &ndash; Interne&nbsp; - Cardiologie&rdquo; la Spitalul Municipal Sighișoara<br />
14.Proiect de hotăr&acirc;re privind &icirc;nsușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: &rdquo;Reparații capitale - fațade și acoperiș &ndash; Pneumologie&rdquo; la Spitalul Municipal Sighișoara<br />
15.Proiect de hotăr&acirc;re privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara<br />
16.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobare structurii rețelei școlare a unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt preuniversitar din municipiul Sighișoara, pentru anul școlar 2018 - 2019<br />
17.Proiect de hotăr&acirc;re privind organizarea și desfășurarea Semifinalei Eurovizion Rom&acirc;nia &icirc;n Municipiul Sighișoara, &icirc;n data de 18 februarie 2018<br />
18.Proiect de hotăr&acirc;re privind constituirea comisiei de analiză și negociere pentru cumpărarea de imobile<br />
19.Proiect de hotăr&acirc;re privind preluarea unui contract de concesiune, &icirc;ncheiat cu o persoană juridică<br />
20.Proiect de hotăr&acirc;re privind desemnarea unui consilier local ca membru &icirc;n comisia socială de analiză pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate &icirc;nchirierii, cu excepția locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe<br />
21.Proiect de hotăr&acirc;re privind prelungirea unor contracte de &icirc;nchiriere, &icirc;ncheiate cu persoane fizice<br />
22.Proiect de hotăr&acirc;re privind preluarea unui contract de concesiune<br />
23.Proiect de hotăr&acirc;re privind preluarea unui contract de concesiune și ulterior prelungirea acestuia<br />
24.Proiect de hotăr&acirc;re privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport &rdquo;Radu Voina&rdquo; de către Asociația Clubul Sportiv ,,Pro Tineret,, Sighișoara pentru antrenamente și desfășurarea etapelor din liga a II-a de fotbal &icirc;n sală și a etapelor din cadrul campionatului național de juniori sub 19 ani<br />
25.Proiect de hotăr&acirc;re privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport &rdquo;Radu Voina&rdquo; de către&nbsp; Asociația &rdquo;Club Sportiv Hara Sighișoara&rdquo; pentru desfășurarea Campionatului național de karate WUKF, &icirc;n perioada 24 - 25 martie 2018, campionat organizat &icirc;n colaborare cu Federația Rom&acirc;nă de Karate WUKF<br />
26.Proiect de hotăr&acirc;re privind prelungirea unui contract de &icirc;nchiriere, &icirc;ncheiat cu S.C. CORALIA COM S.R.L.<br />
27.Proiect de hotăr&acirc;re privind prelungirea unor contracte de &icirc;nchiriere av&acirc;nd ca obiect spații cu altă destinație dec&acirc;t locuință<br />
28.Proiect de hotăr&acirc;re privind &icirc;ncetarea unui contract de &icirc;nchiriere<br />
29.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea &icirc;nchirierii directe a unui teren ocupat de panoul de prețuri și construcția din lemn - scări acces la spațiul comercial<br />
30.Proiect de hotăr&acirc;re privind avizarea unui schimb de locuințe, aflate &icirc;n administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.<br />
31.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.<br />
32.Proiect de hotăr&acirc;re privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a listei de prioritate pentru acordarea locuinței din fondul locativ al Municipiului Sighișoara<br />
33.Proiect de hotăr&acirc;re pentru punerea &icirc;n aplicare a Deciziei nr. 11/19.06.2017 a &Icirc;naltei Curți de Casație și Justiție cu privire la amenzile aplicate de Poliția Locală &icirc;n domeniul circulației pe drumurile publice<br />
34.Proiect de hotăr&acirc;re privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație dec&acirc;t locuințe și terenurile aferente acestora, care aparțin domeniului public și privat al municipiului</p>

<p style="text-align: justify;">Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, &icirc;n termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului &ndash; Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa <a href=",CONSILIUL">www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL</a> LOCAL,Şedinţe, 2018</p>

<p style="text-align: justify;"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mălăncrăvean Ovidiu &ndash; Dumitru</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Avizat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secretarul municipiului&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Anca&nbsp; Bizo&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, Main, Sections, TopLinks
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
A7DBFEC463FDCE66C225821A004E8F04/$FILE/10 Raport de acordare a serviciilor de asistenta sociala pentru Centru de zi copii.pdf
BAD82C4D60B049D2C225821A004E9086/$FILE/21 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu persoane fizice.pdf
7BF9AD209F592A78C225821A004E9039/$FILE/19 Ph privind preluarea unui contract de concesiune persoana juridica.pdf
611BFC55EBB91F40C225821A004E9055/$FILE/20 Ph privind desemnarea unui consilier in comisia sociala.pdf
30C2F4917E2A57F8C225821A004E9101/$FILE/24 Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii de Sport pentru desfasurarea etapelor fotbal.pdf
CF776B7836297569C225821A004E90CD/$FILE/23 Ph privind preluarea unui contract de concesiune si ulterior prelungirea.pdf
A34989A3F83F3C5EC225821A004E8F23/$FILE/11 Raport privind acordarea de asistenta sociala pentru cantina sociala.pdf
BDFBFBFE9A9D2C7FC225821A004E8F8A/$FILE/14 Ph privind aprobarea documentatiei pentru reparatii capitale la Sectia de Pneumologie.pdf
7CC6B9E73955F703C225821A004E8F62/$FILE/13 Ph privind insusirea si aprobarea documentatiei Reparatii capitale sectia de Cardiologie.pdf
8E0FBB53C0A26B38C225821A004E8F3B/$FILE/12 Ph privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de catre beneficiarii de ajutor social.pdf
D97CE05A6340872FC225821A004E8FF8/$FILE/18 Ph privind constituirea comisei de analiza imobile.pdf
018692DFDB9632A6C225821A004E8FCD/$FILE/16 Ph aprobarea structurii retelei scolare.pdf
40DE6171702E2ECCC225821A004E8FE6/$FILE/17 Ph privind organizarea si defasurarea Semifinalei Eurovision.pdf
8643C73395ADB800C225821A004E92FE/$FILE/31 Ph privind aprobarea listei de prioritati ANL.pdf
7E863A20361AA868C225821A004E9351/$FILE/33 Ph privind decizia nr 11 din 19 iunie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.pdf
DD754BE8C47E302CC225821A004E9324/$FILE/32 Ph privind aprobarea listei pentru acordarea locuintelor ANL pentru evacuati.pdf
E9940670FC5AAD8BC225821A004E923E/$FILE/28 Ph privind incetarea unui contract de inchiriere.pdf
81C74FBF022C40B1C225821A004E920E/$FILE/27 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu alta destinatie decat locuinta.pdf
4B5804953915380BC225821A004E92A1/$FILE/29 Ph privind aprobarea inchirierii unui teren ocupat de panoul de pret.pdf
189DB740A4D1378EC225821A004E917B/$FILE/25 Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii de Sport pentru Campionatul national de karate.pdf
B8669D78BD1BA9A0C225821A004E91B8/$FILE/26 Ph privind prelungirea unui contract SC Coralia.pdf
267878036B573363C225821A004E9396/$FILE/34 Ph privind stabilirea tarifelor de baza pe mp pentru spatii cu alta destinatie.pdf
8675788D8A07B5BDC225821A004E8EE9/$FILE/09 Raport privind serviciile de asistenta medicala.pdf
CFD59302A5E8A0AEC225821A004E8EC4/$FILE/07 Informare cu privire la prestarea actiunilor de catre beneficiarii de ajutor social.pdf
CF20CA7352E01270C225821A004E8ED5/$FILE/08 Raport privind activitatile asistentilor personali.pdf
854C3536B0C21783C225821A004E92D9/$FILE/30 Ph privind avizarea unui schimb de locuinte Sc ATT SA.pdf
15F8C6CFA625BE7CC225821A004E8FB0/$FILE/15 Ph privind modificarea Statului de Functii.pdf
865FB481B3967F4CC225821A004E90A8/$FILE/22 Ph privind preluarea unui contract de concesiune.pdf
E3FEB04E4047D607C225821A004E8E3C/$FILE/02 Convocator Ecoserv.pdf
15E0DF9625DF642EC225821A004E8E32/$FILE/01 Adresa nr 291 din 08 ianuarie a domnului Pascu Valentin.pdf
A65498F870220553C225821A004E8E92/$FILE/05 Convocator Adunarea Generala a Actionarilor SC ATT.pdf
814527E181A9C66DC225821A004E8E4A/$FILE/03 Adresa 968 din 12 ianuarie 2018.pdf
0A8E585DDE7307A5C225821A004E8E7C/$FILE/04 Convocator Aquaserv.pdf
EEBAC9BA84D950E8C225821D00431451/$FILE/06 Calendarul Evenimentelor Culturale 2018.pdf
dspImages:

Ordonare:
15E0DF9625DF642EC225821A004E8E32/$FILE/01 Adresa nr 291 din 08 ianuarie a domnului Pascu Valentin.pdf; E3FEB04E4047D607C225821A004E8E3C/$FILE/02 Convocator Ecoserv.pdf; 814527E181A9C66DC225821A004E8E4A/$FILE/03 Adresa 968 din 12 ianuarie 2018.pdf; 0A8E585DDE7307A5C225821A004E8E7C/$FILE/04 Convocator Aquaserv.pdf; A65498F870220553C225821A004E8E92/$FILE/05 Convocator Adunarea Generala a Actionarilor SC ATT.pdf; EEBAC9BA84D950E8C225821D00431451/$FILE/06 Calendarul Evenimentelor Culturale 2018.pdf; CFD59302A5E8A0AEC225821A004E8EC4/$FILE/07 Informare cu privire la prestarea actiunilor de catre beneficiarii de ajutor social.pdf; CF20CA7352E01270C225821A004E8ED5/$FILE/08 Raport privind activitatile asistentilor personali.pdf; 8675788D8A07B5BDC225821A004E8EE9/$FILE/09 Raport privind serviciile de asistenta medicala.pdf; A7DBFEC463FDCE66C225821A004E8F04/$FILE/10 Raport de acordare a serviciilor de asistenta sociala pentru Centru de zi copii.pdf; A34989A3F83F3C5EC225821A004E8F23/$FILE/11 Raport privind acordarea de asistenta sociala pentru cantina sociala.pdf; 8E0FBB53C0A26B38C225821A004E8F3B/$FILE/12 Ph privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de catre beneficiarii de ajutor social.pdf; 7CC6B9E73955F703C225821A004E8F62/$FILE/13 Ph privind insusirea si aprobarea documentatiei Reparatii capitale sectia de Cardiologie.pdf; BDFBFBFE9A9D2C7FC225821A004E8F8A/$FILE/14 Ph privind aprobarea documentatiei pentru reparatii capitale la Sectia de Pneumologie.pdf; 15F8C6CFA625BE7CC225821A004E8FB0/$FILE/15 Ph privind modificarea Statului de Functii.pdf; 018692DFDB9632A6C225821A004E8FCD/$FILE/16 Ph aprobarea structurii retelei scolare.pdf; 40DE6171702E2ECCC225821A004E8FE6/$FILE/17 Ph privind organizarea si defasurarea Semifinalei Eurovision.pdf; D97CE05A6340872FC225821A004E8FF8/$FILE/18 Ph privind constituirea comisei de analiza imobile.pdf; 7BF9AD209F592A78C225821A004E9039/$FILE/19 Ph privind preluarea unui contract de concesiune persoana juridica.pdf; 611BFC55EBB91F40C225821A004E9055/$FILE/20 Ph privind desemnarea unui consilier in comisia sociala.pdf; BAD82C4D60B049D2C225821A004E9086/$FILE/21 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu persoane fizice.pdf; 865FB481B3967F4CC225821A004E90A8/$FILE/22 Ph privind preluarea unui contract de concesiune.pdf; CF776B7836297569C225821A004E90CD/$FILE/23 Ph privind preluarea unui contract de concesiune si ulterior prelungirea.pdf; 30C2F4917E2A57F8C225821A004E9101/$FILE/24 Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii de Sport pentru desfasurarea etapelor fotbal.pdf; 189DB740A4D1378EC225821A004E917B/$FILE/25 Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii de Sport pentru Campionatul national de karate.pdf; B8669D78BD1BA9A0C225821A004E91B8/$FILE/26 Ph privind prelungirea unui contract SC Coralia.pdf; 81C74FBF022C40B1C225821A004E920E/$FILE/27 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu alta destinatie decat locuinta.pdf; E9940670FC5AAD8BC225821A004E923E/$FILE/28 Ph privind incetarea unui contract de inchiriere.pdf; 4B5804953915380BC225821A004E92A1/$FILE/29 Ph privind aprobarea inchirierii unui teren ocupat de panoul de pret.pdf; 854C3536B0C21783C225821A004E92D9/$FILE/30 Ph privind avizarea unui schimb de locuinte Sc ATT SA.pdf; 8643C73395ADB800C225821A004E92FE/$FILE/31 Ph privind aprobarea listei de prioritati ANL.pdf; DD754BE8C47E302CC225821A004E9324/$FILE/32 Ph privind aprobarea listei pentru acordarea locuintelor ANL pentru evacuati.pdf; 7E863A20361AA868C225821A004E9351/$FILE/33 Ph privind decizia nr 11 din 19 iunie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.pdf; 267878036B573363C225821A004E9396/$FILE/34 Ph privind stabilirea tarifelor de baza pe mp pentru spatii cu alta destinatie.pdf; 01 Adresa nr 291 din 08 ianuarie a domnului Pascu Valentin.pdf; 02 Convocator Ecoserv.pdf; 03 Adresa 968 din 12 ianuarie 2018.pdf; 04 Convocator Aquaserv.pdf; 05 Convocator Adunarea Generala a Actionarilor SC ATT.pdf; 07 Informare cu privire la prestarea actiunilor de catre beneficiarii de ajutor social.pdf; 08 Raport privind activitatile asistentilor personali.pdf; 09 Raport privind serviciile de asistenta medicala.pdf; 10 Raport de acordare a serviciilor de asistenta sociala pentru Centru de zi copii.pdf; 11 Raport privind acordarea de asistenta sociala pentru cantina sociala.pdf; 12 Ph privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de catre beneficiarii de ajutor social.pdf; 13 Ph privind insusirea si aprobarea documentatiei Reparatii capitale sectia de Cardiologie.pdf; 14 Ph privind aprobarea documentatiei pentru reparatii capitale la Sectia de Pneumologie.pdf; 15 Ph privind modificarea Statului de Functii.pdf; 16 Ph aprobarea structurii retelei scolare.pdf; 17 Ph privind organizarea si defasurarea Semifinalei Eurovision.pdf; 18 Ph privind constituirea comisei de analiza imobile.pdf; 19 Ph privind preluarea unui contract de concesiune persoana juridica.pdf; 20 Ph privind desemnarea unui consilier in comisia sociala.pdf; 21 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu persoane fizice.pdf; 22 Ph privind preluarea unui contract de concesiune.pdf; 23 Ph privind preluarea unui contract de concesiune si ulterior prelungirea.pdf; 24 Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii de Sport pentru desfasurarea etapelor fotbal.pdf; 25 Ph privind folosinta cu titlu gratuit a Salii de Sport pentru Campionatul national de karate.pdf; 26 Ph privind prelungirea unui contract SC Coralia.pdf; 27 Ph privind prelungirea unor contracte de inchiriere cu alta destinatie decat locuinta.pdf; 28 Ph privind incetarea unui contract de inchiriere.pdf; 29 Ph privind aprobarea inchirierii unui teren ocupat de panoul de pret.pdf; 30 Ph privind avizarea unui schimb de locuinte Sc ATT SA.pdf; 31 Ph privind aprobarea listei de prioritati ANL.pdf; 32 Ph privind aprobarea listei pentru acordarea locuintelor ANL pentru evacuati.pdf; 33 Ph privind decizia nr 11 din 19 iunie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.pdf; 34 Ph privind stabilirea tarifelor de baza pe mp pentru spatii cu alta destinatie.pdf; 06 Calendarul Evenimentelor Culturale 2018.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Unelte accesibilitate, Titlu, Autor, Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere, Lista de copii, Data actualizarii, Unelte share
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/mures/sighisoara/portal.nsf
Nume element:<Selectati un element>
Tip element:
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):http://
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:
Sorteaza intrari:Dupa data ultimei actualizari, crescator (By modified date, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]